Kannibalism i nödfall

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 91

Det är inte tillåtet att döda en människa för att skona en annan. Så om två människor, en äldre och en yngre, befinner sig ute i vildmarken och den äldre blir så hungrig att han svälter ihjäl om han inte äter, så får han inte döda den unge för att äta honom och överleva. Det är muslimerna enade om.

Men får den äldre äta av den yngres kropp, om den sistnämnde har dött av svält, för att överleva? Enligt Imâm Ahmads (rahimahullâh) rättsskola är det inte tillåtet att äta av hans kropp. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att knäcka den dödes ben är som att knäcka den levandes ben.”1

Att slakta den döde är som att slakta den levande. En annan åsikt säger att det är tillåtet att äta av liket för att överleva, ty den levandes helgd är större än den dödes.

1Ahmad (6/105), Abû Dâwûd (3207) och Ibn Mâdjah (1616).