Kännetecknet för Allâhs välvilja

Människor! När Allâh vill en tjänare väl låter Han honom följa Qur’ânen och Sunnah, söka kunskap och hålla fast vid Sunnah inom alla aspekter av hans liv. Det är inte alla människor som vägleds till studierna. Det är inte alla människor som vägleds till att följa Qur’ânen och Sunnah. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som Allâh önskar väl låter Han honom förstå religionen.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som vänder sig bort från min Sunnah tillhör inte mig.”2

Det betyder att den som håller fast vid hans Sunnah tillhör honom. Den som håller fast vid sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och det som han har förkunnat och kallar till det, tillhör Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och är med honom.

Det är en gåva från Allâh att hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah. Det är en gåva som Han ger till den Han vill.

1al-Bukhârî (71) och Muslim (1719).

2al-Bukhârî (4776) och Muslim (3469).