Känner du den här mannen?

Det kom en student till oss vid det islamiska universitetet. En av dem som intervjuade honom frågade honom om sekter. Naturligtvis syftade frågeställaren på de kända sekterna som Djahmiyyah, Mu´tazilah, Ashâ´irah, Mâturîdiyyah, al-Ikhwân al-Muslimûn och Djamâ´at-ut-Tablîgh. Studenten kände inte till någon av dem. I stället sade han

”Den farligaste sekten i dag är Djâmiyyah.”

Han var en ung student som hade memorerat Qur’ânen. Han kom från en av våra städer. Då sade vår broder till honom:

”Käre son! Du är en klok grabb. Du memorerar Qur’ânen. Du visar fina tecken. Vem har sagt till dig att det finns en sekt benämnd Djâmiyyah?”

Killen refererade till en domare. Mannen frågade honom om han kände Shaykhen som folk associeras med. Killen sade att han inte kände honom. Han frågade om han visste vem Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî var? Killen sade att han inte kände honom. Han frågade om han kände till hans böcker? Killen sade att han inte gjorde det. Han frågade om han visste att han var högste ansvarige för Hadîth-fakulteten. Han frågade honom om han visste att han var chef på ´Aqîdah-avdelningen för högre utbildningar. Han frågade om han visste att han var elev till Shaykh Ibn Bâz och Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm [Âl ash-Shaykh]. Han frågade om han visste att han gav lektioner i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nobla moské till dess att han dog. Han frågade om han visste att han följde Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik och kallade till den. Killen sade att han inte kände till något av det. Mannen som intervjuade honom sade:

”När du i morgon på Domedagen står framför Allâh tillsammans med Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî och han frågar dig ”Utmed vilket bevis i Qur’ânen eller Sunnah har du förtalat mig och associerat människorna med mig?” Vad skall du säga till din Herre då?”

Mannen som intervjuade honom sade att killen brast i gråt och sade att han väckte honom och berättade hur han har förtalat den lärde mannen mer än fem år. Han bad Allâh belöna honom väl och visa honom hans böcker för att dra nytta av dem.