Känner att han kommer kräkas

Fråga: Bryter kräkning fastan?

Svar: Avsiktlig kräkning bryter fastan. Oavsiktlig kräkning bryter inte fastan. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som kräks är inte skyldig att ta igen dagen. Den som kräks avsiktligt är skyldig att ta igen dagen.”1

Din fasta bryts inte om du råkar kräkas. Vad gör man om man känner att man kommer att kräkas? Var helt normal; provocera inte fram kräkningen och förhindra inte den. Om du provocerar fram den bryts fastan och om du förhindrar den skadas du. Låt det vara som det är. Skulle du kräkas oavsiktligt har du varken skadats eller brutit fastan.

1Abû Dâwûd (2380), at-Tirmidhî (720), Ibn Mâdjah (1676) och Ahmad (10468). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´ (6243).