Känn igen Sûfiyyahs och al-Ikhwân al-Muslimûns kall

Shaykh Djamâl bin Furayhân al-Hârithî

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 241-242

Sedan sade han:

Det finns en annan grupp som är minst lika farlig och skadlig. De iklär sig kläder som anvisar predikan och kall. Många står på predikstolarna och talar under evenemang och sittningar. De kan bara skrika, skrämmas, berätta sagor som förkastas av sunt förnuft, rabbla upp påhittade och klena hadîther och krydda sittningarna med berättelser, israelitiska rapporteringar och drömmar som de sedermera bygger domar på.”

Denna beskrivning tillämpas på Sûfiyyah – och det säger allt. Därpå sade han:

Vissa ger sig in i kallet via teaterspel, så kallade islamiska visor och poesi som går emot Sunnah. Allâhs religion saknar teaterspel och visor. Låt dig inte luras av att de kallar dem för islamiska – allt sådant härrör från Väst, Râfidhah och Sûfiyyah som revolterar mot Sunnah och Ahl-us-Sunnah.”

Denna beskrivning tillämpas på al-Ikhwân al-Muslimûn, Hasan al-Bannâs hjälpare – och det säger allt. Därjämte sade han:

Det till trots ser vi hur vissa lärde tiger om dem. Vissa till och med är dem till lags om denna osanning. Det är en av de största orsakerna varför deras osanna kall har fått spridning i samhället och plattform bland människorna.”

Slut på citat av vår broder Khâlid ar-Raddâdîs granskning av boken ”al-Mudhakkir, wat-Tadhkîr wadh-Dhikr”.