Kaninkött

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/885)

1192 – Jag frågade min fader om kaninkött. Hans svar var:

Jag hoppas att det är harmlöst.”