Kan vi studera Fiqh och grammatik under en lärare som är Ash´arî?

Fråga: Kan vi studera Fiqh och grammatik under en lärare som är Ash´arî?

Svar: Allâh har inte nödställt er så att ni skall behöva studera hos en lärare som är Ash´arî. Ni kommer – om Allâh vill – att hitta lärare som har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära. Måna om det.