Kan vi säga det Ibn ´Abdil-Wahhâb sade vid de avgudade gravarna?

Fråga: Råder ni oss att gå till våra länders begravningsplatser där gravar dyrkas vid sidan av Allâh, säga till människorna det Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) brukade säga:

”Allâh är bättre än personen i graven.”

och sedan gå därifrån?

Svar: Om ni inte fruktar att de gör något mot er, så får ni säga det till dem. Det är bra.