Kan Salafs förhållande till Ahl-ul-Bid´ah praktiseras i dag?

Fråga: Det har rapporterats hur Salaf förhöll sig till Ahl-ul-Bid´a förr i tiden. Kan vi tillämpa dessa förhållanden på dagens oliktänkande folk även om deras innovation inte är lika allvarlig som den var förr?

Svar: Om vi tror på att islam är lämplig oavsett tid och plats och att Salafs praxis var baserad på deras förståelse av Qur’ânen och Sunnah som de sedan tillämpade på sin tids Ahl-ul-Bid´a, betyder det att deras förhållande är lämpligt oavsett tid och plats fram till Domedagen.

Så länge deras praxis är baserad på islam och så länge vi tror på islams lämplighet, är dess domar som uppenbarades på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid rörande de troende, de otrogna, hycklarna och missdådarna också lämpliga oavsett tid och plats. Ty vi tror på att Allâhs religion är evig och lämplig oavsett tid och plats. Den har ett lämpligt förhållande till judarna, de kristna, kommunisterna, Râfidhah, Khawâridj, Mu´tazilah och alla som har band med dem.

Känner ni till Salafs metodik? Jag gav ett exempel på en av Sunnahs imamer – Ya´qûb bin Shaybah. Författaren till ”al-Musnad” som, enligt adh-Dhahabî och andra, saknar motstycke. Denna man föll i en innovation som inte utgör något hos oss i dag för att vi är svaga och för att islam och dess läror, föreskrifter och ritualer har sjunkit i många människors ögon som tar lätt på Sunnah och försvarar innovationer och Ahl-ul-Bid´a. Det har dessvärre dykt upp metodiker av denna usla form för att ersätta den sanna islam. Ya´qûb bin Shaybah var passiv i förhållande till Qur’ânen och huruvida den är skapad eller inte. Han visste. Hur såg Ahmad och den tidens Ahl-ul-Hadîth på det? Ahmad sade att han var en vilsen innovatör. Ahl-ul-Hadîth höll med honom. Till och med adh-Dhahabî som brukar förknippas med mycket höll med Ahmad och sade:

”Dessförinnan hade ´Alî bin al-Dja´d, Mus´ab az-Zubayrî, Ishâq bin Abî Isrâ’îl och andra varit passiva.”

Det fanns dock tusentals imamer från Ahl-ul-Hadîth på Ahmads tid som hade den motsatta åsikten och gjorde Takfîr på Djahmiyyah. Ahmad hade rätt. adh-Dhahabî höll med honom. Passiv inställning och utebliven rättframhet i förhållande till Qur’ânen är en innovation och villfarelse enligt Ahmad och andra från Ahl-ul-Hadîths imamer och lärda.

Hur mycket villfarelser finns det inte bland dem som försöker leda islam i dag? Trots det säger vi att de är från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Det är djävulska och usla vågar som används. Väg med islams vågar som tillämpades av Ahmad och hans bröder från Ahl-ul-Hadîths imamer och Ahl-us-Sunnahs imamer och som förstods av ash-Shâfi´î.

När ash-Shâfi´î debatterade med Hafs al-Fard om Qur’ânens skapelse, sade Hafs att Qur’ânen var skapad. Då sade ash-Shâfi´î:

”Du tror inte på Allâh!”

Det finns människor i dag som säger att Qur’ânen är skapad om än indirekt. Ashâ´irah säger att Qur’ânen som vi har framför oss är skapad. Hur kan vi inte säga att de och deras anhängare är innovatörer? Därtill förnekar de egenskaperna. Därtill låter de sina intellekt avgöra vad som är rätt och fel i Sharî´ah. Den som antar en av dessa innovationer är faktiskt en vilsen innovatör.

Ett sant kriterium ändras aldrig. Det är Allâhs rättvisa och opartiska kriterium som Han uppenbarade för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och som förstods av Salaf och Ahl-us-Sunnah som sedan tillämpade det på Ahl-ul-Bid´a och andra. Detta kriterium ändras aldrig. Låt er därför inte luras av tvivel, fasor, bedrägerier och fällor. Följ Salafs väg. Ha deras förhållande till innovationer och Ahl-ul-Bid´a sett till kallet och ingen krigföring.

Vi vill det bästa för Ahl-ul-Bid´a. Vi vill att Allâh räddar dem från villfarelsen. Vi fruktar att de hamnar i helvetet. Vi håller fast i dem och hindrar dem från det med denna kritik. Om du kritiserar honom och låter honom se sanningen uppfattar han dig som en fiende. Om du citerar Allâh, Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och imamerna som ash-Shâfi´î, Ahmad eller någon annan, börjar han olyckligt nog bekämpa dig. Han säger inte att du råder honom. Han säger inte att du har rätt i och med att du argumenterar med Qur’ânen, Sunnah och Salafs förståelse. Allâh säger att de är vilsna och Salaf kallade dem för Ahl-ul-Ahwâ’:

فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ

”Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i oklart Skriften, när de försöker så split…”1

Titta hur Allâh anklagar dem och klargör deras onda motiv och agenda och att de vill vålla samfundet ondska och prövning. Den som följer Salaf vill samfundet väl. Han vill inte ha prövningar. Han vill utrota prövningar och allt som orsakar prövningar för dessa stackare så att de kan återvända till Allâh och lämna prövningarna:

فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ

”Men de vilkas hjärtan har farit vilse går efter sådant i oklart Skriften, när de försöker så split och förvirring genom [godtycklig] tolkning av dess innersta mening – dess innersta mening känner ingen utom Allâh”2

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När ni ser dem som följer det som är oklart däri skall ni veta att det är dem som Allâh har namngett. Akta er för dem.”3

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för dem:

”Mot slutet av tiden kommer det att komma ett folk till er med något som varken ni eller era fäder känner till. Jag varnar er för dem.”4

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för dem. Salaf varnade för dem. Även om det rör sig om en liten innovation skall ni aldrig se ned på den. Poeten sade ju att elden består av små gnistor. Det börjar med en liten innovation. Det börjar med en tum och fortsätter mot en alm för att sedan sträcka sig så långt ögat kan nå. En sekt börjar med en liten innovation som sedan växer till sig och går in i innovationerna så pass att den till sist hamnar hos det värsta som de vilsna kan råka ut för.

13:7

23:7

3al-Bukhârî (4547) och Muslim (2665).

4Muslim (6).