Kan rädsla vara avguderi?

Fråga: Kan rädsla vara avguderi?

Svar: Det är avguderi om man räds statyer, gravar eller stjärnor.

Fråga: Hur är det om rädslan är för en människa?

Svar: Om rädslan för henne är relevant liksom rädslan för en orättfärdig ledare eller en fara på vägen varför man beväpnar sig, är på sin vakt och undviker allt som medför ondska. Den är alltså tillåten om den är relevant.