Kan muslimska djinner gå in i människan?

Fråga: Kan en muslimsk djinn gå in i en människa?

Svar: Det finns fromma och syndiga djinner. När vi säger att en människa är from, menar vi självklart inte att hon är felfri. Skiljer sig djinner från människor? Nej. Det kan liknas vid en man som vill ha en kvinna och är kär i henne och följer efter henne dygnet runt. Samtidigt ber han och fastar. Är inte detta möjligt för djinner när det är möjligt för människorna?

Frågeställare: Jo, absolut. Han är alltså syndig.

al-Albânî: Där har du det.