Kan inte läsa Tashahhud

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Fath-ul-Bârî (7/319)

Enligt Harb sade Ahmad:

Den som inte klarar av att läsa Tashahhud får läsa vad han vill.”

Enligt Abû Hanîfah är det i så fall obligatoriskt att sitta lika länge som det vanligtvis tar i Tashahhud.