Kan inte lämna arbetet på fredagen

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 81

Fråga: Jag är anställd i ett centrum. Ibland arbetar jag på fredagar så att jag missar fredagsbönen i moskén varför jag istället ber Dhuhr på arbetsplatsen. Vad är jag ålagd?

Svar: Om din närvaro där är nödvändig, är handlingen tillåten. Det har rapporterats att ´Abdullâh bin ´Umar kallades till Sa´îd bin Zayd (radhiya Allâhu ´anhum) som låg på sin dödsbädd varvid han följaktligen missade fredagsbönen. Baserat på det säger de lärde att den som riskerar att förlora sin egendom eller något annat viktigt, behöver inte närvara vid fredagsbönen till följd av det skälet.