Kan inte äta med sin högra hand

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (13/162-163)

Muslim sade:

2021 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Zayd bin al-Hubâb berättade för oss, från ´Ikrimah bin ´Ammâr: Iyâs bin Salamah bin al-Akwa´ berättade för mig, från sin fader som berättade för honom:

En man i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvaro åt med sin vänstra hand varvid han sade: ”Ät med din högra hand.” Han sade: ”Jag kan inte.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Må du aldrig kunna.” Det enda som hindrade honom var högmod. Därefter kunde han aldrig mer ta upp handen till sin mun.”

Enligt Ibn Mandah, Abû Nu´aym al-Asbahânî, Ibn Mâkûlâ och andra hette denne man Busr bin Râ´î-il-´Îr al-Ashdja´î och var en känd följeslagare, vilket dessa män och andra har konstaterat. Visserligen sade al-Qâdhî ´Iyâdh (rahimahullâh) att mannens högmod bevisar att han var hycklare, men det stämmer inte. Bara högmod och trots bevisar inte ens persons hyckleri och otro, snarare en synd om påbudet åsyftar plikt.

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att be mot den som går emot en religiös dom oskäligt.

Hadîthen bevisar också att påbud av rätt och förbud mot orätt pågår i alla lägen inklusive i samband med ätning. Den bevisar också att det är rekommenderat att lära ut bordsskick om ätaren äter fel, vilket också tas upp i ´Umar bin Abî Salamahs kommande hadîth.