Kan du råda makthavaren?

Fråga: Kan ni råda makthavaren som samlar ihop de lärda och fotograferas med och sedan sprider det på internet?

Svar: Det är en demonstration. Det är inte tillåtet. Det är en demonstration. Det är inget råd. Ett råd skall ges hemligt. Hadîthen säger att du skall ta honom i handen och råda honom hemligt.