Kan bara studera under Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Jag bor i ett land där Ahl-us-Sunnah saknar sina lärde. Får jag studera vissa ämnen hos Ahl-ul-Bid´a om jag skyddar mig med Sunnah?

Svar: Nej. Du kommer att påverkas av dem. Studerar du under dem påverkas du av dem. Studera inte under dem. Idag är det lätt att kontakta de lärde och fråga om oklarheter.