Kan änglar se Allâh i det här livet?

Fråga: Kan änglar se Allâh (´azza wa djall) i det här livet?

Svar: Han är avskärmad. Allâh (djalla wa ´alâ) är avskärmad med ett ljus.