Kan åkallan påverka vad som har bestämts?

Fråga: Kan åkallan påverka det som redan har bestämts för en människa?

Svar: Det råder inga tvivel om att bön kan påverka det som redan har skrivits ned. Men denna ändring har också skrivits ned på grund av bönen. Du  skall alltså inte tro, att du ber Allâh om något som inte är nedskrivet. Bönen är nedskriven och likaså är resultatet det. Därför finner vi reciterare läsa för den sjuke som frisknar till. Detta finner vi i berättelsen om truppen profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sände iväg som slog sig ned som gäster hos ett folk. Däremot bjöd folket inte in dem. Det var förutbestämt att folkets ledare skulle stingas av en orm. Detta fick dem att be någon läsa för honom. Sahâbah gick med på det förutsatt att de fick betalt för det. De fick en flock getter och en av dem gick och läste för honom, som därpå reste sig upp som om ingenting hade varit fel på honom. Detta tyder på att läsningen påverkade den sjukes tillfriskning.

På så sätt har bönen en påverkan, men den påverkar inte det förutbestämda, ty den är nedskriven enligt dess tillvägagångssätt och hjälpmedel. Allt är förutbestämt hos Allâh. Likaså har med Allâhs tillstånd samtliga tillvägagångssätt påverkan för konsekvenserna. Således är både tillvägagångssätten och resultaten nedskrivna.