Kampen mot de lärda bevisar avvikelse

Fråga: Du nämnde hur det fanns obehöriga människor bland Salafiyyûn som konspirerar mot Salafiyyah och Salafiyyûn. Har dessa människor kännetecken eller egenskaper så att riktiga Salafiyyûn kan akta sig för dem?

Svar: Till deras egenskaper hör att de avviker från fundamenten och bekämpar de lärda. Dessa är några av deras uppenbara egenskaper och mycket annat som vi har skrivit om, förklarat och talat om.