Kamp för Satans sak

Publicerad: 2011-02-03
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning “Ta’sîl-ul-Intimâ’ wal-Muwâtanah ash-Shar´iyyah”
https://www.youtube.com/watch?v=ztkSbYdDuso

Fråga: Den här frågeställaren vill att ni kommenterar den som säger att Allâh endast förbjuder självmord om det sker utav fiendskap och orättfärdighet. Det är som om att självmordsbombaren vill säga att han endast gör det utav en välfärd, nämligen kamp för Allâhs sak och krig mot världens idoler, och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inskränkte självmordet med avsikt.

Svar: Utför dessa människor sina illdåd i muslimska länder eller i otrogna länder? Det är kanske till och med de otrogna som har tränat dem dessa saker. De utför dessa handlingar i muslimska länder. De förstör, dödar och skrämmer i muslimska länder. Hur kan detta vara kamp för Allâhs sak? Detta hör till kamp för Satans sak.