Kamp att klargöra Ahl-us-Sunnahs lära och avvisa Ahl-ul-Bid´ah

Det hör till påbudet av det goda och förbudet av det onda, kallet till Allâhs religion och till och med till kamp för Allâhs sak att klargöra och försvara Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära och avslöja och varna för Ahl-ul-Bid´as och kättarnas fel. Vår Herre (´azza wa djall) sade:

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

”Nej, Vi slungar sanningen mot lögnen så att osanningen vederläggs, och så tynar den bort och dör.”1

Må Allâh belöna Ahl-us-Sunnah väl för att de i alla tider har avvisat Ahl-ul-Bid´a. Vissa av dem har sagt att det till och med är bättre än att kämpa för Allâhs sak.