Kamningen efter månadsperioden

al-Bukhârî sade:

316 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Ibrâhîm berättade för oss: Ibn Shihâb berättade för oss, från ´Urwah, från ´Â’ishah som sade:

”Jag gick in i ihrâm tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) under Avskedsvallfärden. Jag tillhörde dem som utförde Tamattu´ utan offerdjur.” Hon sade att hon fick sin månadsperiod och blev inte ren förrän natten till ´Arafah-dagen. Hon sade: ”Allâhs sändebud! Det är natten till ´Arafah-dagen och jag avsåg att utföra ´umrah.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till henne: ”Fläta upp ditt hår, kamma ut det och utför inte din ´umrah.” Jag gjorde så. När jag var klar med vallfärden befallde han ´Abdur-Rahmân bin Abî Bakr natten till Hasbah1 att utföra ´umrah med mig från Tan´îm istället för den ´umrah som jag avsåg.”

Det betyder att kvinnan skall kamma ut sitt hår i samband med badet efter månadscykeln. I hadîthen befaller profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) henne att fläta upp håret, något kamningen fordrar. Således är det Sunnah för kvinnan vars månadscykel är över att fläta upp håret och kamma ut det. Det är dock inte obligatoriskt. Det obligatoriska är att vattnet når hennes hårbotten och väter hela håret. Om hennes hår är tjockt skall hon gnugga det med fingrarna så att vattnet når hårbotten. Hon behöver inte fläta upp det, men gör hon det och kammar det så är det bättre.

1Ibn Hadjar sade: ”Hasabah är platsen utanför Makkah som de slog läger på efter att ha lämnat Minâ.” (Fath-ul-Bârî (1/417))