Kameror, bilder och videoinspelningar

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (891)

Kameror är förbjudna. Det finns ingen skillnad mellan kameror och ritningar. Detsamma gäller videoinspelningar. Videoinspelningar är faktiskt än mer förbjudna då de utmanar än mer om Allâhs skapning.