Kallt byte

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (795)

795 – Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Abû Ishâq, från Numayr bin ´Arîb, från ´Âmir bin Mas´ûd, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Det kalla bytet är fasta på vintern.”1

Hadîthen saknar följeslagare i berättarkedjan. ´Âmir bin Mas´ûd upplevde aldrig profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han var fader till Ibrâhîm bin ´Âmir al-Qurashî som Shu´bah och ath-Thawrî återberättade.

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (795). al-Albânî sade:

På det hela taget är hadîthen god då den stärks av Anas intygande hadîth – och Allâh vet bättre.” (Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (4/556).