Kallet som ger dem sömnlösa nätter

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/52-53)

Fråga: Vissa säger att det är onödigt att studera Allâhs namn och egenskaper samt oliktänkarnas teorier och avvisningar mot dem. Enligt dem räcker det med versen:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

Vad säger ni om det?

Svar: Även förnekande Ashâ´irah godtar:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”

De tycker som Ahl-us-Sunnah på den punkten, ty även de bekräftar Allâhs hörsel och syn. Samtidigt förnekar de Allâhs höghet, nedstigning, ankomst, välbehag, ilska och andra egenskaper. Alltså kommer studenten aldrig att se skillnad. Det är obligatoriskt att varna för Ashâ´irah och andra som också godtar versen:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”

Det är obligatoriskt att klarlägga deras fel, undvika dem och varna för dem. Det är obligatoriskt att rätta sig efter Qur’ânen och ha vetskap om sanning och osanning. Qur’ânen tar ju upp de osanningsenligas dogmer och fördömer dem. Nasaréernas dogm om ´Îsâ (´alayhis-salâm) är ett exempel:

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

De hädar som säger: “Allâh är Messias, Maryams son.”2

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ

De som säger: “Allâh är den tredje av ett tretal” hädar.”3

Han (djalla wa ´alâ) nämnde många osanna dogmer. Det betyder att de vilsnas tillstånd ska klargöras. De vilsna har kallelse, de är aktiva, framför allt idag. De äger många tillvägagångssätt och har tillgång till moskéer, predikstolar, böcker, tidningar och internet som de brukar för att sprida sina villfarelser.

Dessa människor är antingen Ahl-ul-Bid´a eller också försvarar de Ahl-ul-Bid´a. Studier i Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik ger dem sömnlösa nätter. Hur mycket har de inte bekrigat undervisning av ”at-Tahâwiyyah”! I flera år har de fördunklat, skrämts och annat. Man måste ha kunskap om Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm och man måste ha kunskap om Mu´tazilahs, Murdji’ahs, Khawâridjs, Râfidhahs och andras villfarelser för att undkomma deras ondska. Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Människorna frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det goda medan jag frågade honom om det onda utav fruktan att falla i det.”4

142:11

25:17

35:73

4al-Bukhârî (3606) och Muslim (1847).