Kallelse behöver inte FB, Instagram och Twitter

Fråga: Ni har verkligen lockat från dagens sociala medier däribland Twitter. Betyder det att studenten skall undvika dem helt eller får han bruka dem för nyttiga ändamål som kall och studier?

Svar: Det är helt klart bättre och säkrare att han undviker dem. Kallet till Allâhs religion hade sina föreskrivna tillvägagångssätt innan dessa fenomen dök upp. Kalla till Allâhs religion genom att kalla till Qur’ânen och Sunnah, lär folket nyttig kunskap och klargör föreskriftens domar för dem, påbjud det goda och förbjud det onda vist och bra, kämpa och kalla. Det finns inget behov av allt detta. De distraherar dig bara. Du kanske tror att något är bra och faller i det. Det är sundare att undvika det. Du har inget behov av det och lov och pris tillkommer Allâh.