Kallarna på Satans väg

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 372-373

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

Säg: ”Detta är Min raka väg; följ den och följ inte vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!”1

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En dag drog Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ett rakt streck i marken och sade: ”Detta är Allâhs väg.” Sedan gjorde han streck till höger och vänster om det och sade: ”Detta är vägar. Vid varje väg står en djävul som kallar till den.” Därefter läste han upp:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

Detta är Min raka väg; följ den och följ inte andra vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!”

Allt utöver Qur’ânen och Sunnah som representerar Salafs metodik – alla andra vägar och metodiker har en stationerad djävul vid dem. Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anh) frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Finns det någon ondska efter den godheten?” Han sade: ”Ja, en blind prövning och kallare till helvetets portar. Den som besvarar dem till dem kastar de honom däri.”2

Vid Allâh! Ingen bekrigar Salafs metodik och Salafiyyûn utan att han också beträder Satans väg. Ingen bekrigar detta kall och förkastar dess anhängare utan att han också beträder de vilsna vägar som leder till Elden. Bekrigar du Salafs metodik? Bekrigar du dess anhängare? Vilken synd gör de för att de säger att Allâh är deras Herre? Hur kan ni bekriga dem? Islam handlar inte om slogans och påståenden; islam handlar om realia, dogm och metodik. Detta samfund kommer aldrig att undkomma förnedringen i jordelivet och det som väntar dem i efterlivet förrän det återvänder till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg:

När ni säljer varor på avbetalning och sedan köper tillbaka dem för lägre pris, griper tag i kosvansar, nöjer er med jordbruk och slutar kämpa, låter Allâh er vara förnedrade till dess att ni återvänder till er religion.”3

Alltså är det nödvändigt att återvända till den sanna religion som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

Denna dag har Jag fullbordat det religiösa regelverket för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag har behagats av att islam skall vara er religion.”4

Den islam som Allâh behagas av heter Qur’ânen och Sunnah. Allâh behagas inte av någonting annat. Han behagas inte av olikartade dogmer, metodiker, föreskrifter och annat religiöst.

16:153

2al-Bukhârî (3606) och Muslim (1847).

3Abû Dâwûd (3462). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Silsilah as-Sahîhah” (1/42).

45:3