Kallarna måste knyta ungdomarna med de stora lärda

Fråga: Måste kallarna lägga ned vikt vid att knyta ungdomarna med de lärda som dem i styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’?

Svar: Ja, det är obligatoriskt att mana ungdomarna till de lärda bland styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ och andra som har kunskap och gudsfruktan, även om de inte skulle tillhöra de största. Så länge de har kunskap och gudsfruktan och gagnar, så skall kallarna mana till de lärda som håller sig på rätt väg.