Kallarens medicin mot folkets besvär

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ

Ni skall helt visst få utstå prövningar i vad avser er egendom och er själva, och ni skall få höra många skymford från dem som fått ta emot uppenbarelser före er och från avgudadyrkarna. Men om ni bär allt med jämnmod och fruktar [har ni bestått provet]; detta [kräver] fasthet i föresatsen!”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade tålamod till dess att Allâh lät honom bekriga dem. Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade gått ut i krig mot hedningarna i Badr och tack vare Allâhs tillstånd dödat 70 stora personligheter från Quraysh, sade ´Abdullâh bin Abî Salûl och hans hedniska följe:

Se till att lova sändebudet trohetseden och bli muslimer.”

Alla som står upp för sanningen, befaller det goda eller förbjuder det onda kommer att besväras. Den enda medicinen mot det är tålamod för Allâhs sak, bön till Honom om hjälp och återvändo till Honom (´azza wa djall).

13:186