Kallarens återkomst till hemlandet som präglas av Ahl-ul-Bid´a

Fråga: I vårt land finns det många Sûfiyyah-inriktingar som Tidjâniyyah och andra. Efter att vi har tagit vår universitetsexamen och studerat under er undrar jag hur vi skall kalla dessa människor till Tawhîd. Vilket sätt är bäst med tanke på att de är mycket fanatiska?

Svar: Ni skall se till att kalla via lektioner, predikningar och tillrättavisningar. Klargör och förklara för människorna. Det är inte ni som förfogar över vägledningen. Vägledningen ligger i Allâhs hand. Ni skall bara se till att klargöra och förklara för människorna.