Kallaren ska inte göra som alla andra

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/115)

En förebild som folk tar efter ska se till att inte göra allt lovligt som är tillåtet för andra. Inte heller ska han utelämna rekommendationer. Folk tittar på honom och rättar sig efter honom. Därför ska du inte lämna några rekommendationer, framför allt inte framför andra. Lämnar du dem kommer lekmännen att använda det som argument för att utelämna dem. Många människor säger att de såg den och den lärde göra så och så i moskén. Det betyder att folk har koll på och argumenterar med de lärdes handlingar. Därför ska personen som utgör en förebild göra sitt yttersta för att praktisera Sunnah. En Sunnah kan vara av större vikt i förhållande till den lärde än vad den är i förhållande till någon annan.