Kallaren ska inte förtala andra länders ledare

Fråga: Får en muslimsk kallare förtala en muslimsk makthavare i ett annat land?

Svar: Nej. Han ska sprida Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om makthavarna och andra ämnen, i otrogna länder och i muslimska länder. Det är studentens och muslimens plikt.