Kallaren i Satans fälla

En av Allâhs fiendes fällor är att han skrämmer de troende med sina soldater och förtrogna. Följaktligen låter de bli att bekämpa dem, befalla dem det goda och förbjuda dem det onda. Det är en av hans största fällor för de troende. Allâh (ta´âlâ) har underrättat oss om detta och sagt:

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

”Det är Djävulen som injagar er att frukta hans förbundna. Ni skall inte frukta dem – frukta Mig, om ni är troende!”1

Alla Qur’ân-tolkare säger att det betyder att han skrämmer er med sina förtrogna. Qatâdah sade:

”Han förstorar dem i era bröst. Därför sade Han:

فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

”Ni skall inte frukta dem – frukta Mig, om ni är troende!”

Ju starkare slavens tro är, desto mer försvinner rädslan för Satans förtrogna. Och ju svagare hans tro är, desto starkare rädsla har han för hans förtrogna.”

En av hans fällor är att han alltid förtrollar slavens hjärna till dess att han går rakt in i hans fälla. Endast ett fåtal undkommer den. Satan förskönar en skadlig handling för honom så att den framstår som världens nyttigaste. Likaså lockar han honom från den nyttigaste handlingen så att han får för sig att den skadar honom. Hur många människor har han inte prövat med denna magi! Hur många hjärtan har han inte förhindrat från islam, îmân och ihsân med den! Hur många falskheter har han inte spridit och tagit upp till ytan i form av något fint! Hur mycket har han inte lockat från sanningen i form av något fult! Hur många förfalskningar har han inte prytt för kritikerna! Hur många tabbar har han inte fördelat bland de vetande!

Det är han som har förtrollat hjärnorna så att de slutligen har fallit för olika drifter och varierande ideologier. Han har vilselett dem på alla sätt och vis. Han har lett dem till undergång efter undergång. Det är han som har fått dem att dyrka statyer, skära släktband, begrava levande flickor och gifta sig med mödrar. Därtill har han lovat dem paradiset om de hädar, syndar och trotsar. Han har fått dem att avguda i form av högaktning. Han har fått dem att häda Herrens (ta´âlâ) egenskaper, höghet och tal i Hans skrifter i form av dementi av brister. Det är han som har fått folk att sluta befalla det goda och förbjuda det onda för att de på så sätt skall erhålla människors kärlek, visa dem fina karaktärer och efterleva Hans ord:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

”Troende! Era själar är ert ansvar. Om ni är rätt vägledda, kan de som har gått vilse inte skada er.”2

13:175

25:105