Kallare till demonstrationer och uppror kallar till helvetet

Fråga: Hamnar de som uppmanar till uppror mot muslimska makthavare, demonstrationer och strejker under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth ”kallarna på helvetets portar”?

Svar: Tvivelsutan! De som vill skapa prövningar bland muslimerna, revolter mot makthavarna och splittra enigheten är kallare på helvetets portar. Det råder inga tvivel om det. Allâh (djalla wa ´alâ) befallde enighet, lydnad och enfald. Det är det som medför en seger från Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Splittring, svek, oenighet bland muslimerna och avsaknad lydnad till muslimska makthavare medför prövningar och banar vägen för prövningar och ondska. Därför skall vi inte lyssna till dessa människor.