Kallare nämner sina gamla synder

Fråga: Vad anser ni om vissa som kallar sig själva för ”Shaykh” eller ”student” och har kassettband, böcker och verk och nämner däri sina gamla synder? Hur förklarar vi hans fel för människorna när de säger att han endast gör det för att människorna skall dra lärdom från honom. Gjorde Salaf så?

Svar: Det finns inget behov av detta sätt för att lära, tillrättavisa och påminna människorna. Den som har syndat och dolts av Allâh skall dölja sig själv. Hans kall till människorna skall vara utmed Qur’ânen. Den är det vältaligaste som finns. Därtill den rena Sunnah som är från mannen som Allâh gav vishet och vältalighet.

Det finns som sagt inget behov av att nämna gamla synder och fel. Han skall varna för dem på ett annat sätt. Han skall förklara för dem att Allâh förlåter dem som ångrar sig för sina synder och har överseende och ändrar synder till belöning. Den som har syndat skall inte se alltför stort på sina synder så att han tappar hoppet om Allâhs nåd. Han skall ångra sig för sina synder. Allâh har lovat denne förlåtelse om hans synder så skulle vara från marken till jorden.