Kallare förtalar utländsk makthavare

Fråga: Khawâridj heter så för att de revolterar mot den muslimske makthavaren. Får en muslimsk kallare i ett muslimskt land förtala ett annat lands muslimske makthavare?

Svar: Ja, det hör till Khawâridjs metodik. Revolter varierar. Vissa revolter är väpnade medan andra är verbala. Det är inte tillåtet att ta tillfället i akt och förtala och nedvärdera. Det är inte tillåtet. Det skadar inte bara makthavaren utan muslimerna i allmänhet på grund av dess onda och prövande följder. Den som gör det segregerar sig från sina samtida makthavare och lärde som lever i hans land.