Kallare bjuder på cigaretter

Fråga: Vissa kallare går till rökare och kan till och med ge dem pengar för att köpa cigaretter för dem. De säger att de gör så för kallets skull. Är det korrekt? De sitter med dem när de tittar på teve och säger att man inte skall jaga iväg folk för kallets sak. Är det korrekt?

Svar: Det är inte korrekt. Att godkänna synd är synd. Det är inte korrekt att ge honom pengar till cigaretter för kallets skull. Istället skall han råda honom och klargöra vilka skador synder medför, oavsett om det handlar om rökning eller något annat. Han skall varna för dem och ge honom exempelvis instruerande kassettband, avhandlingar och småböcker. Det är så man gör. Att själv synda, köpa cigaretter till honom eller ge honom pengar till cigaretter är alltså inte korrekt.

Fråga: Syndar han?

Svar: Självklart. Han som bevittnar synd syndar. Det enda undantaget är han som närvarar och utrotar synden. Exempelvis sitter han med någon som tittar på förbjudna teveprogram och efter ett tag (inte omedelbart så att de först blir bekväma med honom) berättar för dem att det är förbjudet och råder dem. Antingen stänger de av teven, vilket är målet, eller också vidhåller de varpå han går ut. Om han istället sitter kvar med dem syndar han.