Källan till Muhammads kunskaper

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/242-243)

Qur’ânen gav besked om detaljerade kunskaper som endast kunde vetas av en profet eller av en person som blev underrättad av en profet. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) folk visste att ingen människa hade lärt honom de kunskaperna. Det var något som hävde deras ursäkter inför Allâh. Trots häftigt hat och brinnande iver att kunna förtala honom kunde de aldrig förtala honom för något som mottogs med acceptans. Alla andra folkslag visste att hans folk inte kunde fastställa att hans kunskaper var tagna från en annan människa. Således sade Allâh (ta´âlâ):

تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا

”VI UPPENBARAR här för dig dessa dolda ting, som varken du eller ditt folk tidigare haft kännedom om.”1

Allâh sade att varken profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller hans folk hade kunskap om det. Hans folk erkände det. Inte heller lärde han sig från någon annan. Så när vissa anklagade honom för att vara lärd av någon annan, blottades deras lögn för alla:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ

”Vi vet att de säger: “Det är bara en människa som lär honom det” – den de syftar på talar ett utländskt språk, medan detta är klingande ren arabiska.”2

I Makkah levde en utländsk slav som ägdes av Quraysh. Somliga beskyllde Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att vara lärd av den utlänningen varpå Allâh klargjorde den klara lögnen. Den utlänningen kunde knappt säga ett ord ur den arabiska Qur’ânen, medan araben Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte talade något annat språk än arabiska. Han förstod inte den som tilltalade honom på ett annat språk. Dels förstod inte den mannen arabiska, dels förstod inte Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) något annat språk än arabiska. Således sade Han (ta´âlâ):

لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ

”Den de syftar på talar ett utländskt språk, medan detta är klingande ren arabiska.”

Det vill säga personen som de påstår lär Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

111:49

216:103