Kalla till Tawhîd och avvisa Ahl-ul-Bid´a

Fråga: När vissa studenter återvänder till sina hemländer som huserar avguderi sysselsätter de sig bara med avvisningar av individer och låter lekmännen vidhålla sitt avguderi. Är det en korrekt och föreskriven metodik?

Svar: Nej. Det är ingen korrekt och föreskriven metodik. Den korrekta metodiken är att du kallar till Allâhs religion med visdom, fina tillrättavisningar och bra debatter. Du skall vilja människorna väl. Du skall inte vara ute efter att stödja dig själv. Du skall inte sysselsätta dig med avvisningar och låta lekmännen och människorna vara. Gör bådadera; det är bra. Det hade varit bra om du gjorde bådadera. Att du bara avvisar och låter människorna vara i avguderi, villfarelse och okunnighet tillhör inte sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik. Ett kall skall ackompanjeras med visdom, fina tillrättavisningar och bra debatter. Bra debatter är ju avvisningar av de oliktänkande. Men du skall inte bara avvisa. Kalla på lekmännen och de okunniga. Korrigera deras väg.