Kalla till sanningen och ignorera orosstiftarna

Fråga: Det finns kallare i vårt land som har blivit känd via föreläsningar, kassettband och social media. Han har fel i sitt kall som opponerar sig Sunnah och trosläran. När vi avvisar hans falskhet med hjälp av bevis och belägg, är människornas invändning att han kallar till islam och har gjort det ena och det andra för islam. Sedan frågar de oss vad vi har gjort för islam och varför vi kritiserar honom.

Svar: Ni är skyldiga att kalla till Allâhs religion. Bry er inte om svikare och orosstiftare. Bry er inte om det. Ni har inte kommit för att behaga människorna. Ni har kommit för att behaga Allâh. Om ni har rätt och följer den korrekta metodiken, så skall ni inte bry er om dem som försakar er och sprider rykten om er.