Kalla till islam och försök inte behaga dem

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى

Men du kommer inte att vinna vare sig judarnas eller nasaréernas välvilja, om du inte följer deras väg. Säg: ”Allâhs vägledning är den enda sanna vägledningen.”1

Ibn Djarîr sade:

Judarna och nasaréerna kommer aldrig att vara nöjda med dig, Muhammad. Därför skall du inte eftersträva deras tillfredsställelse och samtycke. Istället skall du se till att nöja Allâh genom att kalla dem till sanningen som Han har sänt dig med.”2

قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى

Säg: ”Allâhs vägledning är den enda sanna vägledningen.”

Säg, Muhammad, att vägledningen som Allâh har sänt mig med är den riktiga vägledningen. Den riktiga vägledningen är den raka, korrekta, fullkomliga och allomfattande religionen. Qatâdah sade:

Denna argumentation lärde Allâh Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare för att kunna argumentera mot de vilsna.”

Qatâdah sade:

Vi har fått reda på att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer och då kommer den att vara i samma tillstånd.”3

Denna hadîth består av en sträv varning och ett hårt hot till samfundet så att det inte anammar judiska och kristna sätt efter att fått tagit del av Qur’ânen och Sunnah. Må Allâh skydda oss mot det! Visserligen är det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som tilltalas, men det är samfundet som åsyftas.

12:120

2Djâmi´-ul-Bayân (2/484).

3Muslim (1920).