”Kalla inte till Tawhîd när alla dyrkar endast Allâh”

Fråga: Det finns människor som säger att man inte skall kalla till Tawhîd i och med att alla redan dyrkar endast Allâh.

Svar: Det är inte alla människor som dyrkar endast Allâh. Det finns de som dyrkar endast Allâh som vi kallar till Tawhîd för att stabilitetens skull. Denne riskerar att falla offer för de vilsnas tvivel. På så sätt skyddar vi honom.

Är dessa människors Tawhîd större än Ibrâhîms (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)? Allâh sade att han sade:

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ

”Bevara mig och mina söner från att återfalla i avgudadyrkan.”1

Han fruktade för sig själv. Hur skall vi inte varna dessa för avguderiet så att det inte cirkulerar bland dem? Vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga:

”Du som vänder på hjärtan! Stabilisera mitt hjärta utmed Din religion.”2

Han var Allâhs sändebud. Således skall ingen känna sig säker. Ingen skall prisa sig själv och säga att han dyrkar endast Allâh och är inte i behov av Tawhîd. Du är visst i behov av att lära dig Tawhîd och avgudadyrkan. Du kan missförstå något. Du kan råka ut för tvivel. Därför måste du skydda dig själv mot dessa frågor.

114:35

2at-Tirmidhî (2141).