Kalla inte den otrogne för otrogen?

Fråga: Just nu pågår i sociala medier en propaganda som förespråkar reformation av religiösa tilltal. Vad säger ni om det och vad är deras syfte?

Svar: Religiöst tilltal skall vara som det nämns i Qur’ânen och Sunnah. Folk skall kallas som de nämns däri; den otrogne skall kallas för otrogen (كافر), hycklaren skall kallas för hycklare (منافق), den trotsige syndaren skall kallas för trotsig syndare (فاسق) och den troende skall kallas för troende (مؤمن). Detta är ett måste.

Att ändra på dessa namn och säga att man skall bruka ordet “icke-muslim” istället för ”otrogen” (كافر) är en förvrängning av ord, tillfredsställelse av de otrogna och kompromiss inom Allâhs (´azza wa djall) religion.

Om syftet är att tilltalen som nämns i Qur’ânen och Sunnah skall ändras, så är det inte tillåtet. Det är mycket allvarligt. Det är en förvrängning. Och om syftet är predikantens eller kallarens tillvägagångssätt, så beror det på variationen av människorna. Han skall tala på ett sätt som påverkar och gagnar dem. Kallarens tillvägagångssätt och tal varierar. Kungar skall ju inte tilltalas som allmänheten. Lärda skall ju inte tilltalas som ignoranter. Det varierar. Alla skall tilltalas på ett tillkommande vis.

Så om syftet är att kallaren som kallar, påbjuder det goda och förbjuder det onda skall tilltala alla på ett tillkommande vis, så måste det filtreras och regleras. Och om syftet är namnen och domarna i Qur’ânen och Sunnah, så är det inte tillåtet att ändra dem under några som helst förutsättningar.