Kalla fakta om Khawâridj

De nämner i samband med de troendes ledare ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) hur en man från Khawâridj som bekrigade ´Alî… Ni vet ju att först krigade Khawâridj med ´Alî mot Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anhumâ). När ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) gick med på domslutet för att kväva prövningen, vände de sig mot ´Alî och gjorde Takfîr på ´Alî och Mu´âwiyah. Khawâridj gjorde Takfîr på båda parterna. De tillät muslimernas blod spillas. Därför är Khawâridjs prövning en av de största och vidrigaste prövningarna. Ty de gör som Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) sade:

”De massakrerar muslimerna och har fred med hedningarna.”

Det är ren fakta. Om du funderar på Khawâridjs tillstånd inser du att det är ren fakta. Om vi betraktar dyrkan som Khawâridj praktiserar för sig själva tror du att de är de fullkomligaste människorna. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till sina följeslagare:

”Ni kommer att se ned på er bön när de ber och er läsning när de läser…”

Det vill säga sett till läsningen. Men sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”De läser Qur’ânen utan att den går nedför deras halsar…”

Må Allâh skydda oss och er mot det. Allâh för in tron i våra hjärtan och låt den förbli stabilt däri! Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De tränger igenom islam liksom pilen tränger igenom bytet.”1

När pilen träffar bytet tränger den igenom det snabbt. Så tränger de ut ur islam.

1Muslim (1/292).