Kall via rebus och symbolik

Fråga: På internet har det dykt upp rebus som är till för att lära ut Qur’ân-kapitlen. Exempelvis visar läraren en bild på en ko eller en penna och frågar eleven vilket Qur’ân-kapitel det handlar om. Är det tillåtet?

Svar: Det är tvivelsutan inget gott. Man skall handla utmed de lärdas praxis, inte utmed rebus och symboler. En bild på en ko är en onödig avbildning. Därtill sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”De som får det strängaste straffet på Domedagen är avbildarna.”

Det finns inget behov av dessa handlingar.