Kall under prövningar

Fråga: Det finns hadîther från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vari han uppmanar isolering från prövningar. Är det i dagens läge bättre att hålla sig borta från prövningarna eller stå upp för sanningen och bekämpa dem som sprider prövningar?

Svar: Han skall undvika prövningar. Men om han sätts på prövning och upplever och ser prövningar så skall han bekämpa dem med nyttig kunskap och klargörande. Men ju mer han håller sig borta från dem desto bättre och sundare är det för honom.