Kall till otrogna och felaktigt klädda kvinnor

Fråga: Är det tillåtet att kalla otrogna kvinnor till islam om de än skulle vara felaktigt klädda? Många av dem har konverterat till islam.

Svar: Det beror på kallaren. Om han befarar prövningar, finns det inget som ett sunt hjärta. Och om han har vaksamhet för tron eller muslimerna, skall man veta att tron stiger och sjunker. Ibland kan en person känna en så stark entusiasm för religionen, att han inte påverkas av något. I detta fall är det bra. Om han skulle frukta för sig själv, ber han någon annan som inte fruktar för sig göra det. Må Allâh belöna er för det som ni gör.