Kall till otrogna görs utan vänskap med dem

Fråga: Jag arbetar i ett stort sjukhus i vilket vi har en stor andel otrogna arbetare. Vissa av våra anställda bröder är vänliga mot dem och umgås med dem medan andra älskar dem oerhört mycket för att mjuka upp deras hjärtan och i hopp om att de konverterar till islam. Är det tillåtet och hur lyder regeln i frågan?

Svar: Kall görs inte via vänskap och mildhet med dem. Det är inte så det skall gå till. Presentera religionen för dem, förklara dess flexibilitet för dem och förklara för dem deras falska läror. Detta är kall till Allâhs (´azza wa djall) religion. Det är inte tillåtet att vara vän med dem och le dem i ansiktet.

Angående att äta med dem, är det okej om maten är lovlig.

Beträffande att ni arbetar alla på samma arbetsplats, så har du inget med dem att göra. De gör sitt och du gör ditt. Var däremot inte vän med dem. Tyck inte om dem. Låt dem arbeta med sitt och du med ditt.