Kall till ´Îd-bön

Fråga: Det kallas till ´Îd-bön i form av frasen:

صلاة العيد أثابكم الله

”´Îd-bön, må Allâh belöna er.”

Svar: Det är inte tillåtet. Handlingen är innovativ och bevislös. I samband med solförmörkelsebönen finns det dock fog för att säga:

الصلاة جامعة

”Detta är en samlingsbön.”

Det har emellertid inte rapporterats för ´Îd-bönen och vi innoverar ingenting bevislöst.