Kall på en plats där Ahl-us-Sunnah är få

Fråga: Hur skall jag inleda ett kall på en plats där Ahl-us-Sunnah är få? Skall jag hålla tal efter bönerna…

Svar: Håll lektioner. Det bästa du kan göra är att hålla lektioner i moskén och förklara Sunnah och Tawhîd för människorna. Om du kan hålla i något mer än det, så är det bara bra.